Đối tượng sử dụng: Thường các nhân tư vấn di chuyển ngoài đường nhiều. Để tư vấn cho khách hàng về sản phẩm mình đang cung cấp. Song song họ cũng mặc những chiếc áo có in logo của công ty đang phân phối sản phẩm đó. Mục đích sử dụng mã là để truyền tải thông tin, nhận diện sản phẩm có thể qua màu sác, tên sản phẩm

Mũ đông phục 6
Mũ đông phục 4
Mũ đông phục 4
Mũ đông phục 4
Mũ đồng phục 4
Mũ đồng phục 4