Đối với các ngành nghề đặc trưng: bếp, nhà hàng, bảo vệ… cũng có trang bị mũ có công năng riêng.